Op zondag 8 november start onze jaarlijkse voedselactie voor Roemenië. Er zijn flyers gemaakt die bij de uitgang van de kerk zullen liggen. Het verzoek is om bij het verlaten…

Dat is misschien wel het laatste waar u aan denkt in deze bizarre tijden, maar ook juist nu willen we tot (financiële) steun zijn voor velen. De diaconie wil graag…

Woensdag 4 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Ieder jaar bestemmen we de opbrengst van de zogenoemde Dankdagcollecte voor een specifiek doel in de Open Hof. In een…

De afgelopen dagen hebben er weer heel wat ontwikkelingen plaatsgevonden naar aanleiding van de heersende pandemie. Dat had uiteraard ook zijn weerslag in de diensten in de kerk.  Het bezoekersaantal…

Vanaf zondag 11 oktober zal het aantal kerkgangers tot maximaal 30 personen (exclusief “medewerkers”) worden beperkt. We realiseren ons dat daarmee de mogelijkheden voor onze gemeente om in de kerk…

Coronaperikelen. Wél inzamelen, níet inzamelen, géén transport, tóch wel transport, steeds maar wisselende berichten en hopen op betere tijden. Niet alleen voor ons hier in Nederland heel verwarrend, maar zeker…