Nieuwe app voor collectes

Recent heeft minister-president Mark Rutte aangegeven dat samenkomsten vooralsnog niet kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat we een heel belangrijk en centraal onderdeel van ons gemeenteleven, waarin we God en elkaar ontmoeten, voorlopig nog zullen moeten missen.

Sinds 15 maart jl. vinden via de website www.kerkomroep.nl en ons youtubekanaal alternatieve kerkdiensten plaats. Zie ook onze communicatiepagina op de website. Velen van u krijgen de nieuwsbrieven per e-mail. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet, geeft dan uw e-mailadres door aan ledenadministratie@openhofkerkkatwijk.nl.

Het is afwachten wanneer de samenkomsten in onze Open Hof weer zullen plaatsvinden. Heeft u of heb jij behoefte aan een gesprek, laat het ons weten. De namen en contactgegevens van onze mentoren en predikant kunt u hier vinden.

Collectes

Geen kerkdiensten betekent ook geen collectes. Om onze diaconale opdracht gestalte te geven en onze kerk in stand te houden zijn de collectes van groot belang. Aan een oproep in KerkContact, de nieuwsbrief en op de website van de kerk om een bijdrage over te maken, is door een aantal mensen gehoor gegeven, waarvoor onze hartelijke dank.

De Open Hof Kerk maakt naast de reguliere betalingsmogelijkheden gebruik van een collecte-app. Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas of met smartphone. Je kan bijvoorbeeld tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen omdat het ontbreekt aan voldoende contact geld of collectemunten. Daarvoor hebben we de oplossing. In de Open Hof Kerk kan je ook geld doneren bij de collecte, waarbij je je smartphone kan gebruiken.
Dat kan op drie verschillende manieren met de collecte-app.
1. U kunt geven via een collecte middel; bijvoorbeeld door uw smartphone bij de eerste collectezak te houden. Daarbij kunt u als u dit wenst in één keer aan de drie collectes iets geven.
2. Door een QR-code te scannen die u wordt aangeboden.
3. Door uit de lijst in de app Open Hof Kerk Katwijk a/d Rijn te kiezen.
De gift die u voor iedere maandag tot 23.59 uur geeft, wordt besteed aan het doel welke genoemd is op de zondag daarvoor.
Dit alles doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing maakt.

Wilt u/wil je gebruik maken van deze service, dan is de Givt-app nodig. Die kan gratis gedownload worden op www.givtapp.net/download of via de App Store of Google Play Store. Informatie over de Givt-app kan bekeken worden middels een video.

Hoe de Givt-app te gebruiken
U installeert de Givt-app op uw mobiele telefoon. Dat kan door middel van het volgen van deze link of door het scannen van onderstaande QR code.


In de handleiding kunt u hier meer informatie over lezen.
Het gebruikt van de Givt app is kosteloos. Er zijn wel kosten voor de kerk. Uit ervaringen van andere kerken blijkt dat door de Givt-app aan te bieden, de opbrengst van de giften hoger wordt

Wat moet u na het installeren van de app invullen:

– Als u de Givt-app in gebruik neemt moet u eenmalig een aantal persoonlijke gegevens invoeren, waaronder uw bankrekeningnummer. U geeft door het invullen van deze gegevens een doorlopende machtiging af om, als u een collectegift wilt geven, het door u aangegeven bedrag namens de Open Hof Kerk van uw rekening te mogen afschrijven.

Hoe wordt uw privacy beschermd: 

– De organisatie achter Givt draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens conform de in de AVG (privacywet) vastgelegde eisen, veilig worden beheerd en opgeslagen. Klik hier voor de privacyverklaring Givt-app

Voor vragen over de installatie de Givt-app, het gebruik hiervan of voor meer informatie, is de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters altijd bereikbaar.

U kunt hier de brief met uitleg van het kerkbestuur lezen.

 

Reacties zijn gesloten.