De Open Hof en KerkTV

De Open Hof kerk was tot op heden verstoken van live KerkTV. Wel is  er al jaren de mogelijkheid om de diensten te beluisteren  via de Kerkomroep. Sinds april kunnen de diensten ook achteraf bekeken worden op YouTube. Het College van Kerkrentmeesters is in samenspraak met het moderamen van onze kerk van mening dat dit moet veranderen. En wel om de volgende redenen. Door de Corona maatregelen is het niet meer voor iedereen mogelijk om deel te nemen aan de erediensten. De  gemeenteleden die nu niet naar de kerk kunnen of willen komen zijn nu aangewezen op de al eerder genoemde Kerkomroep en YouTube. Het nadeel van YouTube is dat de werkzaamheden die nodig zijn om de diensten te uploaden veel omvattend zijn en de diensten pas achteraf bekeken kunnen worden. KerkTV maakt de werkzaamheden die nodig zijn om de diensten uit te zenden, met behulp van de juiste apparatuur eenvoudiger. En is het mogelijk om live mee te kijken, wat meer verbondenheid geeft. Een ander belangrijk voordeel is dat KerkTV het mogelijk maakt om speciale diensten zoals afscheids- en trouwdiensten live mee te kijken. Ook de toekomst weegt mee. We leven immers in een digitale wereld waarbij internet een grote rol speelt. Via KerkTV zijn de kerkdiensten van de Open Hof ook vindbaar via het internet. De apparatuur die nodig is om KerkTV mogelijk te maken is besteld en nu afwachten (het is redelijk druk bij de toeleverende bedrijven) op de levering. Dank aan de communicatie-commissie voor het werk wat zij tot op heden hebben verricht.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wilma Vliegenthart en Kees Ouwehand

Reacties zijn gesloten.