Bij de zondag

De afgelopen zondagen hebben we de gang van zaken in en rondom de kerkdiensten weer wat kunnen verfijnen. Er begint een zekere “routine” te ontstaan in het begeleiden van de bezoekers en de opstelling in de zaak. Toch is elke dienst weer anders dan anders. Dankzij regelmatige medewerking van muzikanten, met instrumenten of enkel hun stem, heeft het elke keer weer een eigen karakter. En afgelopen 13 september konden we weer met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Rondom de tafel, ruim opgesteld, maar wel zo dat we de verbondenheid met elkaar en met Christus konden beleven en uitdragen. Uit de Bijbel lezen we deze weken uit het Mattheusevangelie. We hebben tweemaal hetzelfde stukje gelezen en overdacht (Mattheus 18:15-20), eerst vanuit de vergeving, verzoening, toenadering en zorg voor elkaar – ook voor degene die in het krijt staat –  en daarna vanuit de belofte van Jezus dat waar twee of drie in zijn naam samen zijn, Hij erbij zal zijn.

Hij legt zijn Naam op ons, zoals de Vader zijn Naam – Ik ben er bij – verbond aan zijn volk, wat zichtbaar gemaakt werd door de Tabernakel (Ex. 40).

Op 20 september zal ds. T. Hop uit Hillegom voorgaan.
27 september is de evangelielezing uit Mattheus 21:23-32, er wordt gevraagd naar Jezus` bevoegdheid… Het antwoord is een paar gelijkenissen over trouwe en ontrouwe kinderen en ontrouwe pachters…
Op zondag 4 oktober zal ds. J.W. Korpelshoek voorgaan.

Ds. Karel Koekkoek

Reacties gesloten.