Bijbellezen in de morgen | 28 oktober

Ik hoop ook dit seizoen weer op de laatste woensdag van de maand samenkomsten te houden rondom de Bijbel. Samen Bijbellezen, vragen stellen, gedachten en gevoelens daarover uitwisselen en bespreken en misschien nieuwe dingen ontdekken i dat rijke boek van God met de mensen.  Omdat het in september niet meer lukt – er zijn dan andere activiteiten in de kerk – zal de eerste keer zijn op woensdag 28 oktober, vanaf 10.00 uur in de Open Hof. Uiteraard is iedereen -ook wie nog nooit eerder geweest is- van harte welkom. En misschien ten overvloede: we nemen daarbij de corona-voorschriften in acht!

Reacties gesloten.