Bij de zondag

De twee zondagen die we achter ons hebben, heten in de kerkelijke traditie ook al “voleindingszondagen”. We kijken in deze dagen uit naar het komend Koninkrijk van de Heer. De gelezen Bijbelgedeelten in de diensten waren er dan ook naar. Uitzicht op vrede, het openen van de boekrol, de openbaring van het lam…

22 november vieren we de derde en laatste Zondag Voleinding. Dan gedenken wij ook de namen van hen uit ons midden, die het afgelopen jaar gestorven zijn. Voor ieder van hen wordt een kaars aangestoken. De betreffende families zijn hier als eerste voor uitgenodigd. Mocht er daarna nog plaats zijn – binnen het aantal van dertig personen die we toe kunnen laten- dan zijn ook anderen welkom. Het zal een bijzondere dienst zijn, met naast het toetsenwerk van Cees Wassenaar vocale medewerking van Cora Ravensbergen en Gerlinde Vliegenthart, en Marjolein Muresan speelt viool. We lezen Bijbelgedeelten uit de profetie van Jesaja van het komend vrederijk, uit het Mattheusevangelie dat mensen in al hun eenvoud “zalig” genoemd mogen worden en uit de brief van Paulus aan de Romeinen dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus.

29 november is de eerste zondag van advent. Een tijd van hoop en verwachting breekt dan aan, maar tegelijkertijd ook een bezinningstijd. Wie zijn we eigenlijk, in wat voor wereld leven we, waarin de Zoon van God naar ons toekomt en wat voor leven zal Hij met ons delen? Er is nog veel te overdenken en te bezinnen voordat de uitbundigheid van het feest zal losbarsten!

 

Karel Koekkoek

Reacties gesloten.