Opbrengst Dankdagcollecte

De Dankdagcollecte van 4 november jl. heeft tot op dit moment € 4.500,- opgebracht.

Zoals u weet is dit bedrag bestemd voor de KerkTV installatie die in september is aangeschaft, waardoor het mogelijk is om live de diensten vanuit de Open Hof te volgen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om een bedrag te geven, dan kunt u dat uiteraard alsnog doen door dit over te maken op rekeningnummer NL 02 RABO 0331 7018 98 ten name van de Gereformeerde kerk Katwijk aan den Rijn o.v.v. Dankdag collecte.

Reacties gesloten.