Achter de schermen

Al staan veel activiteiten op een laag pitje, toch gebeurt er veel “achter de schermen” van de kerken, zo ook in onze Open Hof:

 • Regelmatig is er overleg over het geringe aantal mensen dat de kerkdiensten mag bezoeken. Er ‘doen geruchten de ronde’ dat het getal 30 niet door alle kerken op de juiste wijze wordt uitgelegd. Dit leidt soms tot irritatie bij gemeenteleden die te laat zijn met aanmelden. Misschien is het goed – als je de ene week tot de gelukkigen behoort – pas op zaterdagavond kijkt of er nog plek voor jou is. Geef ook hierin elkaar de ruimte.
 • Wij zijn blij met de inzet van de dames van de communicatiecommissie Ellie en Marjolein. Communicatie en het beheer van de website is in deze periode van groot belang.
 • Er is contact tussen de Gereformeerde kerken van Katwijk aan Zee, Valkenburg en Katwijk aan den Rijn over de huidige situatie waarin onze kerken verkeren.
 • Het pastoraal team doet haar best om het contact met de gemeenteleden zo goed mogelijk te organiseren.
 • Het Kerkbestuur buigt zich over het nieuwe Beleidsplan 2021 – 2025 en over de invulling van een aantal vacatures die er volgend jaar aankomen.
 • Binnenkort gaat het College van Kerkrentmeesters zich buigen over de herinrichting van de kerkzaal. Een aantal gemeenteleden wordt gevraagd mee te denken.
 • De theaterverlichting wordt nu ook gebruikt tijdens de kerkdiensten zodat het beeld duidelijker wordt.
 • Complimenten voor de regisseurs (Alexander, Bram, Thomas, Henk) van KerkTV. Waar omliggende kerken gebruik maken van drie of vier camera’s, doen we het in de Open Hof met één camera. Op creatieve wijze wordt hier mee omgegaan.
 • De leiding van de Kindernevendienst is druk bezig met de invulling van de “Opstap van Kerst”.
 • Na rijp beraad is er besloten toch een Kerstmiddag voor de senioren te houden. In de kerkzaal en op gepaste afstand!
 • Er is een digitaal zangkoor in het leven geroepen dat op Eerste Kerstdag van zich zal laten horen. De eerste repetitie heeft afgelopen zondagmiddag plaatsgevonden.

Tot zover van achter de schermen.

Secretaris

Reacties zijn gesloten.