Blijvend baken van troost en vertrouwen

Verslag gemeenteavond Open Hof – 8 maart 2021

Vrijwel elke kerkelijke gemeente komt samen om te vieren en te leren. Ook zullen gemeenten zich geroepen voelen om anderen te dienen en het evangelie door te geven. Zo ook de Open Hof. Maar hoe gaan we dat de komende jaren concreet vormgeven? Dat was de centrale vraag tijdens de gemeenteavond van 8 maart.  In de Open Hof zijn veel gemeenteleden actief met de organisatie van allerlei activiteiten: Leren & Ontmoeten, Open Hof Cultureel, jeugdwerk, activiteiten voor ouderen en ga zo nog maar even door. We mogen hier als gemeente heel blij mee zijn en we hopen dan ook van harte dat alle commissies komend seizoen hun plannen zonder hinder van beperkende maatregelen kunnen gaan uitvoeren.

Daarnaast is het ook goed onszelf nu en dan de vraag te stellen of er misschien nog andere zaken zijn die onderbelicht blijven en eigenlijk (meer) aandacht moeten krijgen. Daarom hebben we tijdens de gemeenteavond een aantal uitspraken gedaan: soms een concreet voorstel, soms een uitspraak die richting geeft en nog verder uitgewerkt moet worden. De vier rollen van de gemeente vormden daarbij het uitgangspunt. Deelnemers konden vanuit huis elk voorstel waarderen op een schaal van 0 tot 10. Ook was er gelegenheid om vragen, opmerkingen en ideeën aan te geven. We kijken terug op een geslaagde gemeenteavond en gaan met de ingebrachte punten aan de slag.

Nogmaals hartelijk dank voor uw inbreng! In juni hopen we het jaarplan voor volgend seizoen te kunnen presenteren. Daarin staat aangegeven op welke manieren we vanaf september weer vol enthousiasme zullen samenkomen om te vieren, leren, dienen en zenden.

Het bestuur van de Open Hof

Reacties zijn gesloten.