Bij de zondag

Op 10 oktober mochten we een vertrouwde en leerzame dienst meemaken, waarin ds. Z. de Graaf voorging. Een week later, 17 oktober, werd het heel bijzonder. Door familieomstandigheden moest ds. Conny Berbeé-Bakhuis op het laatste moment haar dienst afzeggen. We wensen haar en haar familie vanaf hier alle sterkte en Gods nabijheid toe.

In de Open Hof kon ondertussen gebruik gemaakt worden van de zegeningen uit de corona-periode. Doordat we het afgelopen jaar veel geïnvesteerd hebben in techniek en streamingdiensten, kon nu een dienst van ds. Jaap van der Windt uit de Vredeskerk uitgezonden worden, terwijl er in de Open Hof gezongen en gemusiceerd kon worden. Zo kon er toch een mooie dienst gehouden worden rondom een belangrijk thema: “Uw Koninkrijk kome”.

Zondag 24 oktober, een doopdienst: Lodewijk en Marlene de Held hebben het verlangen uitgesproken hun zoontje, Finn, te laten dopen. Dat zullen we deze morgen met elkaar vieren. Het is steeds weer een feestelijke en bijzondere gebeurtenis zo samen het teken mee te maken van Gods onvoorwaardelijke ontferming voor al zijn kinderen en te mogen leven met de opgestane Heer.  Het evangeliegedeelte voor deze morgen is uit Markus 10:46-52, Bartimeüs die langs de weg zit en niet kan zien en het “Kyrie-Eleison” uitroept: “Heer, heb medelijden”. De blinde wordt genezen. Wat gaat hij zien?

Op zondag 31 oktober zal dhr. Martin van der Linden van de Hervormde Gemeente van Katwijk aan den Rijn voorgaan. Dan begint de wintertijd, dus dat betekent dat u anderhalf uur extra de tijd heeft om u op de dienst voor te bereiden en ter kerke te gaan!

Woensdag 3 november: Dankdag voor gewas en arbeid. Wat hebben wij te danken na anderhalf jaar crisis? Wat is onze oogst in deze tijd? Daarover willen we nadenken ook daadwerkelijk onze dank uitspreken en -zingen in een dienst die om 19.30 uur begint.

Ds. Karel Koekkoek

Reacties gesloten.