KerkContact | Jaarlijkse bijdrage

In dit digitale tijdperk waarin veel informatie ‘heen en weer vliegt’ is het goed dat er ook nog geduldig papier is. Dit geldt ook voor KerkContact. We doen als redactie ons best om u de kerkelijke informatie op de juiste tijd te verschaffen. Dat kost geld, dat zal u duidelijk zijn. We hebben weer met uitgeverij Verhagen aan tafel gezeten en de zaken met elkaar besproken. De samenwerking is uitstekend (ook met dank aan Blue Robin dtp uit Katwijk aan Zee). Maar dan nu de realiteit: Sinds 2016 is uw bijdrage niet meer verhoogd! Ieder weldenkend en betrokken kerklid zal beseffen dat dit niet ‘eeuwig’ zo door kan gaan. Daarom is in overleg met uitgeverij Verhagen – en met instemming van beide kerkbesturen – besloten dat de jaarlijkse bijdrage wordt aangepast van € 35,– naar € 40,–  per jaar. Ook beide kerken verhogen – naar rato – hun bijdrage. Met deze verhoging kunnen wij het komende jaar (misschien jaren) u de informatie verstrekken die van belang is voor onze beide kerken. Alle leden van beide kerken ontvangen KerkContact: echter 46% draagt bij. Daarom doen wij een  dringend beroep op u allen om KerkContact ‘in leven te houden’.

Een dezer dagen ontvangt u weer een brief van Verhagen met het verzoek tot betaling van de jaarlijkse bijdrage. We vertrouwen dat u aan het verzoek wilt voldoen, zodat de beide kerken u van informatie kunnen blijven voorzien. Met vriendelijke groet van de redactie,

 

Margriet Muilwijk (redacteur Vredeskerk – Katwijk aan Zee)

Aad Wassenaar (redacteur Open Hof kerk – Katwijk aan den Rijn)

Herman Schuurman (eindredacteur namens beide kerken)

Reacties zijn gesloten.