Huis-aan-Huis Collecte 2022

Vorig jaar hebben we vanuit de kerk mee gewerkt aan de huis-aan-huis collecte van Kerk in Actie. We collecteerden voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Samen met ruim 7.000 collectanten en meer dan 400 coördinatoren is er € 697.000 opgehaald. Daarmee kunnen er veel projecten worden uitgevoerd en kunnen we vluchtelingenkinderen helpen in de vaak barre omstandigheden waarin ze verkeren. Dank daarvoor!

Ook dit jaar doen wij weer mee: Gammele tenten. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we van 21 t/m 26 november 2022 in actie met een landelijke huis-aan-huiscollecte.
Helpt u mee?

Diaconie en ZWO

Reacties gesloten.