Actie Kerkbalans 2022

De toezeggingsformulieren voor de Vaste Vrijwillige Bijdrage zijn voor het overgrote deel ingeleverd.

We kunnen u informeren over het tot nu toe toegezegde bedrag voor 2022. Deze bedraagt tot nu toe € 108.000,–. Wij zijn hier als College verheugd over en bedanken u voor de toezeggingen. Een mooi bedrag, maar om u een beeld geven, dit is wel € 3.500,– minder dan in de begroting voor dit jaar is opgenomen.

Er is nog een klein aantal gemeenteleden waarvan we het toezeggingsformulier nog niet hebben ontvangen.

Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest om het formulier in te vullen, dan kunt u dat alsnog doen en het naar Peter Verhoef, Zonnebloemstraat 2, 2223 VC in Katwijk sturen of in de brievenbus stoppen.

Vindt u het makkelijker om uw toezegging per mail kenbaar te maken, dan is dat ook mogelijk. Dan stuurt u een mail naar vvb@openhofkerkkatwijk.nl o.v.v. het toegekende bedrag, wijze van betalen, termijnen, uw naam en registratienummer. Of het toezeggingsformulier invullen, scannen en toevoegen als bijlage.

Helpt u / help jij de Open Hof om het verschil van € 3.500,– aan te vullen? Namens het College van Kerkrentmeesters,

Peter Verhoef

Reacties gesloten.