Collectes

Dat is misschien wel het laatste waar u aan denkt in deze bizarre tijden, maar ook juist nu willen we tot (financiële) steun zijn voor velen.

De diaconie wil graag onze giften voor allerlei instellingen door laten gaan. Die rekenen daarop! En dat kan alleen maar met uw hulp!

Zondag 22 mei: Inzameling voor de zending, de kerk en het onderhoudsfonds.
Zondag 29 mei: Inzameling voor de zending, de kerk en het onderhoudsfonds.
Zondag 5 juni: Inzameling voor de zending, de kerk en het onderhoudsfonds.

U kunt uw bijdrage overmaken op:

Diaconie: NL18 RABO 0331701804

Kerk        : NL02 RABO 0331701898

of gebruikmaken van de givt-app

 

De collecte in de kerkdienst

In de afgelopen corona-tijd leek het alsof de collecte niet meer dan een aanhangsel van de kerkdienst was. Vanwege de maatregelen waren we genoodzaakt het doorgeven van de collectezak achterwege te laten. Inmiddels bestaat die noodzaak niet meer en zullen we de collecte ook weer terugbrengen in de dienst, waar hij ook hoort. De inzameling van de gaven is niet iets wat we “er ook nog bij doen”, maar een onmisbaar element van de eredienst.

Hierin vindt de diaconale taak van de gemeente zijn hart: de inzameling hoort bij de voorbeden en feitelijk ook bij de dienst van de Tafel. Het gaat om de concrete solidariteit in het delen van de nood van mensen. We gaan immers niet alleen maar naar de kerk om “er wat van mee te nemen”, maar minstens evenzeer om er iets te brengen. Van oudsher kwam de gemeente niet zozeer samen om ervoor zichzelf iets te halen -een bemoedigend woord, een goede preek en dergelijke-, maar vooral om meegebrachte gaven met elkaar te delen.

En het moet in deze tijd nog maar eens gezegd worden: de verbondenheid via livestream is daar geen vervanging voor – anders dan in een situatie waarin het niet anders kan. We vieren onze verjaardag of huwelijk immers ook niet via YouTube of Kerkdienst gemist. We komen samen, we delen onze gaven voor God, voor elkaar en voor de wereld om ons heen. Een eredienst waarin niet gedeeld wordt is hooguit een halve dienst! Het delen vindt plaats in het samen zingen en de voorbeden: we noemen namen, gebeurtenissen en noden hardop, zodat we het allemaal horen, waarbij we geloven en vertrouwen dat God ons hoort. Vervolgens krijgt dat concreet gestalte: we brengen onze gaven bijeen, allereerst in de collecte. Van alles wat wij uit zijn genadige hand ontvangen delen wij met elkaar en de wereld. En we vieren dat aansluitend samen aan de Tafel van de Heer, waar na de Lofprijzing die we bij Hem brengen en vervolgens in Zijn Lichaam en Bloed delen door brood en wijn. Er is nog veel meer over te zeggen, maar kort samengevat betekent dit dat zonder echte collecte er iets wezenlijks ontbreekt aan de kerkdienst. De inzameling hoort bij het hart van de eredienst. Daarom is ons voornemen om met Pinksteren om vanaf 5 juni weer, als vanouds onder leiding van de diakenen, de gaven in te zamelen tijdens de dienst met het doorgeven van de collectezakken.

Ds. Karel Koekkoek

Reacties gesloten.