Ieder kind naar school | Collecte 18 september

In Port au Prince staat een school voor 250 kinderen. Naast kleuter-, basis- en voorgezet onderwijs is een kinderopvanghuis, een vrijwilligersverblijf, een eigen watervoorziening, vier houten kleuterlokalen en een moestuin.

Kinderen krijgen iedere schooldag een warme maaltijd, voor hen vaak de enige maaltijd op een dag. Ook wordt, indien nodig, hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, medische zorg en hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan. Vanuit de school worden ook projecten opgezet en uitgevoerd om de leefomstandigheden voor de bewoners in het gebied rondom de school te verbeteren. Het uitdelen van zaden, bonen, geiten en hulp bij het bouwen van aardbeving en orkaan bestendige huisjes zijn daar voorbeelden van. Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden door Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op een beter bestaan.

Voor de financiering van haar werk in Haïti is de stichting geheel afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven, scholen, kerken, instellingen en dergelijke. Onze hulp is dus hard nodig! Op zondag 18 september besteden we de diaconale collecte van ZWO voor de Stichting Naar School in Haïti. Dat doen we samen met de gereformeerde kerken in Rijnsburg, Valkenburg en Katwijk aan Zee. Deze z.g. KKRV-collecte houden we jaarlijks en dit jaar is het doel aangedragen door de Goede Herder uit Valkenburg.
We bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan.
Namens Diaconie/ZWO

Annelies van Bentum-Wassens en Klaas Wassens

Reacties zijn gesloten.