Kerstengel project 2022

In de maand december hopen we ook in onze gemeente te starten met het project kerstengel. Hierbij hebben we uw hulp nodig als vrijwilliger. Gemeenteleden brengen in de vier weken van Advent als kerstengel een kleine attentie of kaart bij iemand, die om wat voor reden dan ook, extra aandacht nodig heeft. Dit gebeurt anoniem.

Een kerstengel komt vier keer bij hetzelfde adres, alle weken van Advent een keer. De doelgroep van de kerstengelen is heel divers, denk aan oudere, eenzame, zieke of rouwende mensen, iemand wie het leven zwaar valt, iemand voor wie december een moeilijke maand is, of juist iemand die heel veel doet voor kerk en samenleving en zo waardering krijgt als dank voor het vele werk. Nogmaals het hele project is anoniem. Dit geeft de kerstengel de gelegenheid om iets te delen wat je anders niet zo snel zou doen.

Het geeft ook de gelegenheid om engel te zijn voor iemand waar je normaal geen contact mee hebt. Er zit geen (verplicht) bezoek aan vast. Juist de verrassing dat er onverwachts iets leuks in de brievenbus zit of aan de deur hangt is wat mensen vaak zo raakt. Wat je die vier weken brengt is afhankelijk van de kerstengel en van de ontvanger. De ene kerstengel gaat met al zijn/haar creatieve gaven aan de gang om iets moois te maken, een andere stopt iedere week een mooi gedicht in de bus, kaartje of een plak lekkere chocola.

We zijn op zoek naar kerstengelen, maar ook naar ontvangers. Geef iemand uit de Open Hof gemeente op waarvan u/jij denkt: die verdient juist in adventstijd extra aandacht en/of geef u/jezelf op voor kerstengel. Aanmelden kan, tot 11 november, via e-mail pastoraalteam@openhofkerkkatwijk.nl  We hopen u dan in de maand november de instructies te geven.

Reacties gesloten.