Kaartenactie | zondag 27 november

Geef vluchtelingenkinderen een stem – Kaartenactie zondag 27 november 2022

We horen allemaal in het nieuws over de situatie van vluchtelingen in Ter Apel. Onder hen bevinden zich veel kinderen, die vaak lange tijd niet naar school gaan. Dat gebeurt onder onze ogen. De situatie in Griekenland is nog erger en ver bij ons vandaan. Juist deze kinderen en hun ouders willen we niet vergeten. We kunnen niet wegkijken. Ook politici niet! Laten we dit onrecht daarom samen aankaarten. Hoe? Door in de adventsperiode een kaartje te sturen naar Den Haag. Dáár zitten de mensen die het huidige beleid menselijker kunnen maken.  Na de kerkdienst van 20 november nodigen we daarom uit om een briefkaart sturen naar een van de leden van de Tweede Kamerleden van de Vaste Commissie Justitie en Veiligheid. Ze kunnen staatssecretaris Van der Burg vragen er bij de Griekse en Nederlandse regering op aan te dringen om:

  • te stoppen met het terugsturen van vluchtelingen,
  • vluchtelingen menswaardig op te vangen
  • vluchtelingen niet op te sluiten,
  • vluchtelingen een eerlijke asielprocedure met rechtshulp te geven,
  • en erkende vluchtelingen huisvesting, opleiding en werk te bieden.

Hij kan er ook op aandringen dat hij met de ministers van de andere Europese landen afspraken maakt over een eerlijke verdeling van vluchtelingen over Europa. En dat Nederland meer vluchtelingen uit Griekenland opneemt. Zondag 27 november liggen er briefkaarten en een voorbeeldtekst voor u klaar. Laten we vluchtelingen in Griekenland en Nederland een stem een stem geven. Dit is een actie van de kerken in heel Nederland. U kunt daar meer over lezen op kerkinactie.nl/vergeetzeniet.

Klaas Wassens
Diaconie/ZWO

Reacties zijn gesloten.