Advent project Kindernevendienst

Het gaat goedkomen!

Zondag 18 december: Lucas 1: 57 – 80.

Thema: Johannes is een teken van Gods liefde.

De door God beloofde zoon van Zacharias en Elisabeth wordt geboren. Wat Zacharias niet kon geloven, gebeurt. Johannes is het bewijs van Gods liefde voor hem, voor zijn gezin. Tegelijk mag Zacharias in Johannes Gods teken zien dat de beloofde Verlosser ook zal komen. De Messias is er nog niet, maar diens voorloper wel. Zacharias reageert ook nu. Hij erkent Johannes’ betekenis voor Gods werk. ‘Johannes zal hij heten’, dat betekent: God is genadig. God doet wat Hij belooft.

 

Zondag 25 december

Thema: Jezus maakt alles goed.

God toont zijn liefde dagelijks aan mensen, vanaf dat de zon opgaat totdat de nacht invalt. Ook geeft de HEER zijn woord vol troost en aansporing. De geboorte van Jezus is echter de manier waarop God definitief zijn liefde voor mensen laat zien. God zelf herstelt zijn goede schepping. Hij komt in Jezus Christus in ons midden. Hij wordt mens, kwetsbaar kind in Bethlehem, schijnbaar kansloos slachtoffer van de machtsgrillen van een romeins keizer.

Maar … het gaat goed komen. Op Kerstfeest is de Messias geboren. Nu gaat ons leven en de wereldgeschiedenis veranderen, voor ieder die in Christus wil geloven. Jammer genoeg is nog niet alles goed. Zonde en verdriet trekken een spoor van vernieling en machteloosheid, maar Gods liefde regeert. Door Jezus zegt de Vader: Ik hou van jullie. Als je naar het Kind in de kribbe kijkt, mag je dat zeker weten.

Reacties gesloten.