Bij de zondag

De afgelopen zondagen hebben we op verschillende manieren met elkaar gelezen over de komst en het begin van het werk van onze Heer Jezus Christus. We vierden dat ook op verschillende aansprekende manieren. 15 Januari kwamen we samen rondom de Tafel van de Heer. De kinderen vervulden daarbij een mooie en belangrijke rol. Het sloot helemaal aan op het evangelie van die dag: de bruiloft te Kana waar Jezus zijn eerste teken deed. Zo deelden we met elkaar het brood en de wijn (druivensap), met het oog op het komend feest in zijn Rijk, waar nooit tekort zal zijn. Een bijzondere viering was ook 22 januari, heel anders dan anders, in de stijl van Taizé, bezinnend en biddend. Dat ging – voor mijzelf in ieder geval- behoorlijk de diepte in…  Komende zondagen worden ingevuld door gastvoorgangers.

Op 29 januari zal ds. A. Verburg uit Oegstgeest voorgaan en

op 5 februari is ds. Z. de Graaf de voorganger, een goede bekende uit ons eigen dorp.

Op 12 februari ben ik zelf weer in de Open Hof. Op het rooster staat dan de evangelielezing uit Mattheus 5:17-26. Een behoorlijk heftig stukje uit de Bergrede, waar Jezus aangeeft dat Hij strikte -en eigenlijk nog meer dan dat- navolging van de Wet en de profeten vraagt. Wat kunnen wij daar nu nog mee?

Verzoeknummers zingen in de dienst:

Ook deze dienst van 12 februari bevat een bijzonder element: u wordt gevraagd van tevoren (vanaf 29 januari) nummers of titels van liederen aan te geven, die u graag zou willen zingen in deze dienst – dat hoeft niet per se rechtstreeks betrekking te hebben op het thema.

Dat mag uit allerlei bundels zijn: Psalmen, het nieuwe liedboek, het oude, de evangelische liedbundel, Joh. de Heer, Opwekking, Huub Oosterhuis, Taizé, of wat dies meer zij. Zo hopen met elkaar ook in ons lied iets te kunnen meemaken van elkaars geloofsbeleving. Als er veel verzoeken zijn, kunnen we uiteraard niet alles zingen, maar we hopen er wel dat we alle zangmomenten in deze dienst zo kunnen invullen met en voor elkaar, jong en oud.

Ds. Karel Koekkoek

Reacties gesloten.