Leerhuisbijeenkomst | 21 februari

Op dinsdag 21 februari organiseert de Commissie Leren & Ontmoeten een leerhuis met ds. Ad van Nieuwpoort, predikant van de Duinzichtkerk in Den Haag. Hij zal spreken over de Bijbelse profeten en hun perspectief op de toekomst. Wat betreft onze toekomst is er veel zorg en onzekerheid. Er zijn de almaar voortdurende aanvallen op Oekraïne, die erop gericht zijn het leven van gewone mensen zo zwaar mogelijk te maken. Hoe moet dat aflopen? De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds duidelijker zichtbaar en voelbaar. Een centrale vraag voor ons allen is wat er moet veranderen in onze leefwijze. Deze vraag zal ook aan bod komen in de bijeenkomst op 21 februari. Zoals gewoonlijk wordt de bijeenkomst gehouden in het Trefpunt achter het kerkgebouw ‘de Goede Herder’ in Valkenburg. Aanvang 20:00 uur. Om 19:45 uur is de koffie klaar. De toegang is vrij voor iedereen. Voor wie dat wil is er gelegenheid om een bijdrage te geven aan de kosten.

Reacties gesloten.