Paasproject kindernevendienst

Zondag 19 februari starten we met het Paasproject

In het Paasproject van dit jaar volgen we Mozes en de bevrijding uit Egypte. Voor het volk Israël is dat een groot moment in de geschiedenis. Daar heeft de HEER zich namelijk bekend gemaakt. Hij laat zien wie Hij is, hoe Hij voor zijn volk wil zijn. In het geloof van Israël wordt steeds weer teruggegrepen op dat ene moment. Kijk maar eens naar de Tien Geboden. Waarom zou je de HEER dienen? ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heb bevrijd (Ex. 20:1 )’. Het is belangrijk dat ouders de verlossing uit de slavernij en het wonen in het beloofde land aan hun kinderen doorvertellen. Zo kunnen ze Gods geboden na kunnen leven en zullen ze leven met Gods zegen (Deut. 6:20-25). In Israël wordt de Messias geboren die een einde zal maken aan de slavernij. Wanneer we Exodus lezen beseffen we dat God steeds naar mensen heeft omgezien terwijl ze in nood waren. Zijn liefde doet wat ons onmogelijk lijkt. De redding van Mozes, zijn roeping en zijn optreden bij de farao wijzen vooruit naar Gods Zoon Jezus. We leren de woorden en de daden van Christus te begrijpen. Wat Gods Zoon doet is vele malen groter dan de Uittocht. Uit de Schelfzee (Rietzee) ontsnapt een volk aan de dood. Op Pasen wordt de dood voor heel de schepping voorgoed machteloos gemaakt. Op Pasen willen we graag met Hem verbonden zijn en kijken naar Gods grote daden. Elke week zullen we een stukje van dit project behandelen. Een mooie verbeelding zal voor in de kerk ontstaan en de kinderen zullen in de kindernevendienst elke week een ander verhaal horen wat met Mozes te maken heeft.

De leiding

Reacties gesloten.