Zingen uit het liedboek

Het Nieuwe Liedboek bevat prachtige liederen en teksten. Het zijn er veel en vaak nog onbekend, waarvan we meestal maar een beperkt aantal zingen.

We willen het ‘samen zingen uit het liedboek’ weer oppakken. Er worden vooral wat onbekendere liederen gezongen. Daarvoor hebben we een groep mensen nodig die op 2 zondagmiddagen van 16.00 tot 17.00 uur wil oefenen.

Op dinsdag 21 maart zingen we die liederen dan, hopelijk samen met veel gemeenteleden.  Denk nu niet: ik zing niet zo mooi. Als u graag zingt bent u welkom. Ook niet-leden van onze kerken zijn natuurlijk welkom. Ook al kunt u niet op beide zondagen. Schroom dan niet om toch te komen.  De directie en begeleiding is in handen van Cees van Delft, Paul van Hoek en pastor Rixt de Boer.

Wie al eerder is geweest weet hoe mooi, gezellig en sfeervol zo’n zangavond is. Dus: zondag 12 maart om 16.00 uur, zondag 19 maart om 16.00 uur en dinsdag 21 maart om 20.00 uur in de gereformeerde kerk De Goede Herder in Valkenburg. U kunt zich op de flip-over in de foyer van de Open Hof aanmelden.

De Commissie Leren en Ontmoeten van De Goede Herder, Open Hof en De Rank.

Reacties zijn gesloten.