Bij de zondag

De eerstvolgende zondag, 2 april, markeert het begin van de Stille week, op weg naar Pasen. “Palmzondag” heet deze zondag in de traditie, naar het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem voor laatste maaltijd met zijn vrienden, zijn gevangenneming en kruisiging daar. In deze dienst zal ds. T. Hop uit Hillegom voorgaan.

 

De Stille week:

6 april Witte Donderdag. We verzamelen ons rondom de tafel en lezen en overdenken Jezus` laatste samenzijn met zijn vrienden en hoe Hij daar de positie van de minste aannam door hun de voeten te wassen. Het is een feestelijke bijeenkomst: we delen het brood en de wijn met elkaar, met de belofte van de komende overvloed van Gods Rijk. Maar ondertussen is er nog een weg te gaan – de dienst eindigt in verlatenheid en stilte.

7 april Goede Vrijdag. We lezen en horen de passie van Christus volgen het Johannes evangelie. Wat kunnen we daaraan toevoegen? Alleen ons bidden en zingen. Psalm 22 speelt een belangrijke rol bij de gevangenneming en kruisiging van de Heer. Deze zal deze avond op een speciale manier ten gehore gebracht worden.

8 april Stille Zaterdag. We beginnen in het donker van de leegte na Jezus` sterven. Maar het licht doorbreekt de duisternis! Onverwacht, verwarrend, verbijsterend…  Het kruis was geen einde maar een doortocht, er gloort een nieuw begin. Een stukje gaan we al mee: we gedenken onze doop door nog eens langs de doopvont te gaan en ons in herinnering te brengen in Hem gedoopt, gestorven en opgestaan te zijn.

9 april: Paasmorgen. Het licht van Christus is voluit doorgebroken. De Heer is waarlijk opgestaan. We vieren het, we zingen het, we feliciteren elkaar daarmee en weten ons gezegend mensen met de levende Heer in ons midden.

Ds. Karel Koekkoek

Reacties gesloten.