Collecte voor Moldavië | 9 april

Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen.

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving.

In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Op paasmorgen 2023 collecteren we voor kwetsbare mensen in Moldavië. Steun het werk van Kerk In Actie en breng hoop en hulp voor hen die dat nodig hebben.
Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavië.

Reacties gesloten.