Collecte 25 juni

Kinderen en jongeren op de vlucht

Op 20 juni is Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn zo’n 100 miljoen mensen op de vlucht. Dit jaar collecteren we op zondag 25 juni voor Venezolaanse vluchtelingen in Colombia.

Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting.

Met steun van Kerk in Actie begeleidt de Colombiaanse organisatie Renacer jongeren om te voorkomen dat ze in handen van mensenhandelaren vallen. De organisatie werkt in de noordelijke regio La Guajira en in de toeristische kustplaats Cartagena. ‘s Nachts gaan sociaal werkers daar de straat op. Zij leggen contact kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld. Ze bieden psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft kan terecht in hun opvanghuis. Met de steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren, die het slachtoffer zijn van (seksuele) uitbuiting, beschermen en begeleiden. Ook is er aandacht voor preventie via voorlichting aan jongeren en docenten op scholen, aan ouders, (kerk)leiders en ambtenaren.

Zondag 25 juni is de diaconale collecte voor kinderen en jongeren uit Colombia die in Venezuela zijn gestrand. U kunt ook uw bijdrage overmaken naar NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Colombia.

Diaconie/ZWO

Reacties gesloten.