Collecte Ghana | 13 augustus

Ghana – een sterke kerk op een kwetsbare plek

In het achtergestelde noorden van Ghana is het leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie leidt de Presbyteriaanse kerk van Ghana vrijwillige en betaalde voorgangers en jeugdleiders voor kleine dorpskerken om de dorpsbewoners te ondersteunen. Behalve bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg, leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam, en over omgaan met conflicten. Daarnaast zorgt de kerk voor aanvullend onderwijs want de meeste volwassenen kúnnen niet lezen, en veel kinderen hebben op school niet goed leren lezen in de eigen moedertaal. Via bijbelclubs leren de kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde bijbel mee naar huis, zodat de hele familie in contact kan komen met de Bijbelse verhalen. Meer lezen over deze actie? Ga dan naar kerkinactie.nl/kerknoordghana. Zondag 13 augustus besteden we de Zendingscollecte aan de kerk in Ghana. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Ghana. Hartelijk dank voor uw gift!

Reacties gesloten.