Speciale collecte voor ZOA | 23 juli

ZOA bestaat 50 jaar!

Moet je dat vieren? Helaas niet! De drie jonge studenten konden 50 jaar geleden niet vermoeden, dat hun eerste actie (bootvluchtelingen helpen uit Noord Vietnam) zou uitgroeien tot een organisatie die helaas nog steeds moet bestaan. Inmiddels werkt ZOA in 15 landen over de hele wereld. Vaak op plekken waar het voor de medewerkers ook moeilijk is om er te werken. Wel staat veiligheid bovenaan. Het komt daardoor nog wel eens voor dat de ZOAmedewerkes van buitenaf, moeten vertrekken. De lokale bevolking, die voor ZOA werkt, probeert dan het project voort te zetten. Er zijn landen waar ZOA het project af kon bouwen en uiteindelijk de hulp kon stoppen. Soms werd het door de lokale bevolking overgenomen, soms door een andere organisatie. Dit omdat het niet meer binnen het profiel van ZOA viel. ZOA is bijvoorbeeld geen ontwikkelings organisatie, maar een Noodhulp en Wederopbouw organisatie! Helaas zijn er ook landen waar ZOA al meer dan 10 jaar werkt. Bijvoorbeeld Ethiopië, Syrië, Sudan, Zuid Sudan, Uganda en Jemen. Er zijn zoveel plekken op de wereld waar onzichtbaar zoveel leed is door rampen, conflicten en oorlogen. Eén van die landen is Sudan. Zowel in het oosten als in het westen van Sudan komen lange periodes van droogte voor, maar ook overstromingen. Dit is een uitdaging voor de landbouw;  en daarmee een bedreiging voor de voedselzekerheid. ZOA werkt aan verbeterde drinkwatervoorzieningen en het terugbrengen van het voedseltekort. Ook probeert ZOA bij te dragen aan het wegnemen van de oorzaak van vele conflicten. Verder wordt er voorlichting gegeven over hygiëne, worden scholen gerepareerd en worden trainingen aan docenten en ouders gegeven om de kinderen beter te begeleiden.
Naast de eigen ontheemden in het land zijn er ook nog veel vluchtelingen uit Ethiopië. Ook daar is ZOA aanwezig met hulpprojecten.
Zondag 23 juli is de diaconale collecte voor ZOA, in dit geval voor Sudan. Mogen zij rekenen op uw gebed en een gulle gift? Giften kunnen ook overgemaakt worden op: ZOA, IBAN: NL02RABO 0387 5120 12 o.v.v. Sudan

Reacties gesloten.