Kerstengel project 2023

In de maand december hopen we ook in onze gemeente weer te starten met het project Kerstengel. Hierbij hebben we uw hulp nodig als vrijwilliger. 

Wat houdt het in?

Gemeenteleden brengen in de vier weken van Advent als kerstengel een kleine attentie of kaart bij iemand die om wat voor reden dan ook extra aandacht nodig heeft. Dit gebeurt anoniem. Een kerstengel komt vier keer bij hetzelfde adres, alle weken van Advent een keer. 

Voor wie?

De doelgroep waar de kerstengelen iets brengen is heel divers. Denk aan oudere, eenzame, zieke of rouwende mensen, of iemand die het leven zwaar valt, iemand voor wie december een moeilijke maand is, of juist iemand die heel veel doet voor kerk en samenleving en zo waardering krijgt als dank voor het vele werk. Nogmaals het hele project is anoniem. Dit geeft de kerstengel de gelegenheid om iets te delen wat je anders niet zo snel zou doen.

Het geeft ook de gelegenheid om engel te zijn voor iemand waar je normaal geen contact mee hebt. Er zit geen (verplicht) bezoek aan vast. Juist de verrassing dat er onverwachts iets leuks in de brievenbus zit of aan de deur hangt is wat mensen vaak zo raakt. Wat je die vier weken brengt is afhankelijk van de kerstengel en van de ontvanger. De ene kerstengel gaat met al zijn/haar creatieve gaven aan de gang om iets moois te maken, een andere stopt iedere week een mooi gedicht in de bus, een kaartje of een plak lekkere chocola. De kerstengel kan dat zelf bepalen.

We zijn op zoek naar kerstengelen, maar ook naar ontvangers!

Geef iemand op uit de Open Hof gemeente waarvan u/jij denkt: die verdient juist in adventstijd extra aandacht en/of geef u/jezelf op om als kerstengel op pad te gaan. 

Aanmelden kan tot zondag 12 november via e-mail pastoraalteam@openhofkerkkatwijk.nl.  

We hopen u dan in de maand november de benodigde instructies te geven.

Reacties zijn gesloten.