Bij de zondag

In de maand november komen we in de zogenaamde zondagen van de voleinding. De lezingen komen dan steeds meer te staan in het teken van de voleinding van alle dingen en wat het Evangelie daarover vertelt. Het zijn niet zozeer toekomstvoorspellingen, als wel verhalen van hoop in een tijd dat de dagen steeds donkerder en dreigender worden, voorafgaand aan wat daarop volgt: de periode van het nieuwe begin, advent.

We beginnen de maand met een dankstond. Woensdag 1 november komen we samen om dank te zeggen voor Gods goede schepping en alle gaven die we daarin ontvangen. 

5 november zullen we met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren. We delen brood en wijn met het oog op de wachttijd die we moeten doorbrengen. “Waakzaamheid” klinkt als thema vanuit de gelijkenis die Jezus vertelt in Mattheus 25:1-13. 

Op 12 november gaat ds. Esmeralda Mandemaker-Dieleman uit Noordwijkerhout voor.

Op 19 november zal de ons welbekende ds. Anette Driebergen uit Noordeloos voorgaan.

26 november tenslotte is de laatste van het kerkelijk jaar, de “Zondag Voleinding” dan zullen we met elkaar alle gemeenteleden gedenken die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. In verdriet en gemis, dat zeker, maar vooral ook in de hoop op het leven in Gods hand dat sterker is dan de dood.

Ds. Karel Koekkoek

Reacties zijn gesloten.