Ionaviering19 november

De kerkdienst van zondagmorgen 19 november heeft een bijzonder karakter. Er zullen onder andere liederen klinken uit Iona.

Iona is een klein eiland aan de westkust van Schotland. Iona is een plek waar nog steeds pelgrims van over de hele wereld samenkomen. Door de eeuwen heen heeft het Keltische christendom zich gekenmerkt door haar positieve houding ten opzichte van de natuur en voortdurende lofprijzing op de goedheid van Gods schepping.

Er wordt een liturgie gebruikt dichtbij het gewone leven. Vrolijke liederen en teksten in gewone taal. Bij de Ionaviering is veel aandacht voor de wonderen van de kwetsbare natuur, maar ook voor de noden van de mens.

Een van de dingen die belangrijk zijn voor de mensen die zich verbonden voelen met de Iona Community is het samen werken en bidden voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

In deze Schotse gemeenschap zijn in de loop van de vorige eeuw prachtige liederen ontstaan. Veelal met een meditatief karakter, niet pretentieus of hoogdravend, maar aards en tegelijk met de hemel verbonden.

Liederen die laten voelen dat zingen een feest is.

U en jij: van harte uitgenodigd!

Reacties zijn gesloten.