Actie Kerkbalans 2024

Actie Kerkbalans VVB 2024 

Aan het begin van elk jaar start de Actie Kerkbalans voor uw Vaste Vrijwillige Bijdrage. De actie loopt van 13 tot 27 januari. U ontvangt hiervoor persoonlijk bericht. Vorig jaar is er in totaal is er € 110.000,- toegezegd. Het streven voor dit jaar is
€ 115.000,-, waarmee we een begrotingstekort afwenden. Wij moedigen u aan samen dit streefbedrag te verwezenlijken. Het antwoord op uw toezegging ontvangen we graag voor 28 januari. Ons rekeningnummer is: NL 02 RABO 0331 7018 98 Gereformeerde kerk Katwijk aan den Rijn o.v.v. VVB 

Paul Zwaan namens het College van Kerkrentmeesters

Reacties zijn gesloten.