Bij de zondag

Het is Kerst geweest, er is een jaarwisseling geweest en er is alweer een maand voorbij in het nieuwe jaar 2024. Dat betekent dat in de kerkelijke liturgie de feestkleur (wit) weer even in de kast is gehangen en we een groene tijd zijn ingegaan. In de traditie heten de weken na 6 januari (“Epifanie” of “Driekoningen”) “Epifaniëntijd”. Dat betekent: de periode van de verschijning van de Heer. We leren Jezus kennen en hoe God zich in Hem openbaart.  Dit jaar is die periode vrij kort, want op 14 februari begint de 40 dagentijd alweer. Dat is een nieuwe tijd van bezinning en inkeer op weg naar de Stille Week en Pasen. Dan zal de kerk paars kleuren.  Daarvoor nog een tweetal “groene” zondagen: Op 4 februari is de evangelielezing Markus 1:29-39. Daarin wordt heel kort verteld hoe Jezus geneest en verkondigt. Maar ondertussen mag niemand weten is… 11 februari zal ds. Bernard Schelhaas uit Leiden voorgaan.  Woensdag 14 februari is een bijzondere dag. Valentijnsdag, maar tegelijkertijd ook Aswoensdag. Eigenlijk komen daar twee thema’s samen: het vieren van de liefde, maar ook het begin van de vastentijd. We geven dat vorm door een “Valentijnsmaaltijd”: met elkaar aan tafel, samen eten en ontmoeten, afgewisseld met de eerste Vesperviering  in de veertigdagentijd. Het wordt in samenwerking met “Herberg de Open Hof” georganiseerd. Iedereen is welkom om (gezellig) te komen eten, te vieren en zo de komende vastentijd in te gaan. Op elke woensdag daarna zal er weer een korte Vesperviering – moment van bezinning en gebed – gehouden worden in de Open Hof, waarbij u ook allen uitgenodigd bent. Zondag 18 februari: de eerste in de veertigdagentijd. In de muziek die op deze en komende zondagen gespeeld wordt en de lezingen raken we meer en meer betrokken op de weg die Jezus gaat. De weg van het menselijk leven en lijden. We lezen Markus 1: 123-15. De verzoeking in de woestijn en het daaropvolgende werk van Jezus onder de mensen.

Op 25 februari zal ds. Annette Driebergen uit Noordeloos voorgaan.

Ds. Karel Koekkoek

Reacties zijn gesloten.