Bij de zondag

In de maand juli staan steeds evangeliegedeelten uit Markus 6 op het leesrooster. We volgen Hem stap voor stap.

Jezus gaat aan het werk onder de mensen. Hij trekt rond in Galilea, is niet geliefd in zijn vaderstad, mensen herkennen en erkennen Hem niet… Hij begeeft zich in de omtrek, onderwijst als een echte rabbi de mensen. En Hij stuurt zijn leerlingen er op uit, zonder iets van bagage bij zich… Met het advies niet te blijven hangen waar ze niet welkom zijn, maar gelijk verder te gaan. En ze konden wat! Demonen uitdrijven, zieken zalven en zelfs genezen. Tenslotte beveelt Jezus zijn apostelen na al dat werk zich terug te trekken en te rusten. Helaas lukt dat niet zo goed met zoveel aanhang. Ze laten hen niet met rust. Ze hebben uiteindelijk voedsel nodig. Is dat er wel? Slechts vijf broden en twee vissen…

Op 7 juli zullen we met elkaar weer het Heilig Avondmaal vieren. Telkens als we het brood breken en de beker drinken gedenken we Jezus Christus voor ons gegeven en opgestaan tot een nieuw leven!

 

Vakantie
Mijn zomervakantie is van 29 juli t/m 25 augustus. Mocht u in die periode een predikant of pastor nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met de secretaris of iemand anders van het kerkbestuur.
Ds. Karel Koekkoek

Reacties zijn gesloten.