Commissie erediensten

De Commissie Erediensten draagt zorg voor een toegankelijke en uitnodigende kerkdienst waarbij de kinderen, jeugd en jong volwassenen en de ouderen – dus iedereen – zich aangesproken voelt.
De CE bezint zich in het verantwoord ruimte scheppen welke liturgische experimenten wel en niet gedaan worden. Hierbij wordt de afweging gemaakt voor welke doelgroep een eredienst georganiseerd wordt.
De CE delegeert en coördineert, zij kan ook fungeren als een denktank voor nieuwe ideeën,  te putten uit de gemeente, andere bronnen zoals literatuur, landelijke ontwikkelingen op het gebied van de liturgie en uit eigen bevindingen. De CE valt onder de verantwoording van de kerkenraad, brengt verslag uit, geeft advies en komt waar  nodig met een voorstel over de gang van zaken. Deze commissie, waarin alle belanghebbende geledingen een afvaardiging hebben, komt zo’n twee à drie maal per jaar bij elkaar.
Naast dominee C.K. Koekkoek die voorzitter van deze commissie is
bestaat de CE uit de volgende gemeenteleden:
  • Ineke van Duijn (gemeenteleden)
  • Yvonne van Hoek (KND/Kinderkerk)
  • Paul van Hoek (Muzikanten en Eredienst+)
  • Alexander Kraijenoord (Jeugd)
  • Cock van Dijk (Liturgie)

Reacties zijn gesloten.