Evangelisatie | Open Deur commissie

Evangelisatieouderlingen

De ouderling met bijzondere opdracht voor het evangelisatiewerk, de evangelisatieouderling, coördineert het evangelisatiewerk. Veel evangelisatie-activiteiten worden in overleg met of samen met de (Hervormde) Dorpskerk uit  Katwijk aan den Rijn georganiseerd. Voorbeelden zijn de maandelijkse laagdrempelige Open Deur Diensten in wijkgebouw De Wiek en de jaarlijkse kaarsen- of kaartenactie voor kerst (soms ook samen met de andere kerken in Katwijk aan den Rijn). Een andere vorm van evangelisatie is de ondersteuning van de stichting PIEK (Projecten Interkerkelijke Evangelisatie Katwijk, een samenwerkingsverband van de gezamenlijke kerken van Katwijk). Verder is de evangelisatieouderling betrokken bij de Gemeente Groeigroepen, de Alpha cursus en de “Katwijk Binse Najaarsfeesten” (de Sing-In).


Open Deur Diensten

De Open Deur diensten worden maandelijks georganiseerd door een commissie vanuit de Hervormde Dorpskerk en de Gereformeerde Open Hofkerk, onder verantwoordelijkheid van beide gemeenten. Deze diensten vinden plaats op de derde zondag van de maand in het wijkgebouw “De Wiek” van de Molenwijk aan de Fresiastraat. In de zomermaanden is er een dienst in de Dorpskerk of de Open Hofkerk.

Doelstelling van de Open Deur diensten is het evangelie te verkondigen aan buitenkerkelijken c.q. randkerkelijken en aan hen die van de kerk vervreemd zijn. De diensten worden geleid door een predikant ofwel een evangelisatiemedewerker uit  één onzer kerken of vanuit de regio. Om aan deze doelstelling te voldoen, probeert de commissie de inhoud van de diensten in goed overleg met de voorganger zoveel mogelijk aan te passen aan de doelgroep. Belangstelling en meeleven vanuit de gemeente is noodzakelijk voor de voortgang van dit werk. Door middel van aankondigingen in KerkContact, de Katwijksche Post en de VLOK wordt men voor  deze   diensten uitgenodigd. Naast begeleiding door de evangelisatieouderlingen die ambtshalve deel uitmaken van de commissie, is maandelijks een ouderling vanuit beide kerken aanwezig. U kunt het werk steunen. Uw gift is van harte welkom op bankrekening 33.17.04.110 (Rabobank Katwijk aan den Rijn), ten name van Opendeur Commissie “Molenwijk”, Sijp11, Katwijk.

 

Samenstelling Open Deur Commissie:

Albert van Egmond tel: 4028331 davanegmond@casema.nl
Gerda Kuyt  tel: 4015950 fam.kuyt@live.nl
Jan Dirk van Egmond tel: 4027823 j.d.vanegmond@casema.nl
Gerard Wolthaus  tel: 4071255 wolthaus@ziggo.nl
Nico van Duijvenbode  tel: 4019026 nicovanduijvenbode@ziggo.nl
Jeanette Grundmann tel: 4017219 dulk-grundmann@kpnplanet.nl
Robert Haasnoot  tel: 4072292 robert.haasnoot@solcon.nl
Teun van Egmond   tel: 4033646 teun.van.egmond@casema.nl

Reacties gesloten.