Jeugddiaconaat

Het jeugddiaconaat is erop gericht de jongeren in onze kerk ervan bewust te maken dat het leven van veel mensen en vooral ook jongeren in ons land niet zo vanzelfsprekend is als hun eigen leven. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, mensen met een beperking en gevangenen.Hoe wil het jeugddiaconaat deze bewustmaking in praktijk brengen? Het jeugddiaconaat gaat het bewustmakingsproces langs twee wegen proberen te verwezenlijken. Namelijk door jongeren financieel en emotioneel betrokken te laten raken.

Financieel

De jongeren in onze kerk zullen actief worden betrokken bij het inzamelen van geld en waaraan het zal worden besteed.Sinds een paar jaar wordt er in de kinder- en tienerkerk een collecte gehouden. Daarnaast is het de bedoeling bij alle geledingen van de jeugd het hiervoor genoemde doel bespreekbaar te maken en samen met hen activiteiten af te spreken om geld in te zamelen. Bijvoorbeeld het organiseren van een sponsorloop, het houden van een rommelmarkt en het verkopen van cup cakes. Eenmaal per anderhalf jaar bepalen de jeugddiakenen in overleg met de jeugdouderlingen een doel waarvoor geld ingezameld wordt. Het ingezamelde geldbedrag zal zichtbaar worden gemaakt door middel van een financiële thermometer op het diaconale mededelingenbord in de hal.

Emotioneel

De emotionele betrokkenheid zal zich richten op de bewustwording van de zorg voor elkaar. Aan de diverse geledingen van de jeugd zal worden gevraagd om eenmaal per seizoen een uitstapje te plannen waarbij het doel van het jeugddiaconaat centraal staat. Bijvoorbeeld het maken van aan een wandeling met bewoners van De Wilbert, een bezoek aan een jeugdgevangenis, gezinsvervangend tehuis of aan de voedselbank. Als jeugddiakenen willen wij u ook vragen om hieraan actief deel te nemen. Stimuleer u kinderen om aan de activiteiten mee te doen. Ook als u ideeën heeft voor bezoeken en uitstapjes naar doelen, waarbij u b.v. zelf betrokken bent, houden wij ons aanbevolen. Uiteraard kunt u de thermometer positief stimuleren door een donatie te doen.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u terecht bij een van de jeugddiakenen.

 

Reacties zijn gesloten.