Kerkelijk archief

Volgens de Richtlijnen voor Kerkelijk Archiefbeheer van de PKN zijn alle PKN-kerken verplicht een kerkelijk archief bij te houden. 

Er zijn twee redenen waarom het belangrijk is een archief bij te houden. Documenten kunnen dienen als bewijsstukken en als bronnen voor de geschiedschrijving. Daarom moeten ambtsdragers de documenten die zij in hun functie hebben opgesteld overdragen aan de archivarissen van het kerkelijk archief.

Samen met archivaris Jan Haringman heeft Joke de Best, met dank aan de secretaris en de secretarissen van de diaconie en het College van Kerkrentmeesters. het kerkelijk archief weer bijgewerkt. Het archief is actueel tot en met het einde van het afgelopen kerkelijke seizoen.

Het kerkelijk archief over de periode 1891 tot 2000 is op dit moment ondergebracht in het archief van de Gemeente Katwijk. De Gemeente Katwijk gaat het kerkelijk archief, evenals dat van andere kerken, onderbrengen bij het Erfgoed Leiden en omstreken. De archivarissen en de secretaris hebben afgelopen zomer een kennismakingsbezoek gebracht aan het Erfgoed Leiden.

In de Inventarislijst kunt u lezen welke documenten in het gemeentearchief worden bewaard.

U kunt het bij de Gemeente Katwijk in bewaring gegeven archief raadplegen. Daarvoor moet u het Toestemmingsformulier invullen en vervolgens door de voorzitter van de kerkenraad en de secretaris laten ondertekenen.

Het kerkelijk archief over de periode vanaf omstreeks 2000 bevindt zich in de Open Hofkerk.

Dit deel van het kerkelijk archief wordt bijgehouden door:
Jan Haringman  |  jan.haringman@gmail.com
Joke de Best  |  johannavandelft@hotmail.com

Voor raadpleging van en vragen over dit archief kunt u contact opnemen met Jan Haringman of Joke de Best.

Benodigde documenten:

Reacties zijn gesloten.