ZWO Commissie

De ZWO-commissie adviseert en ondersteunt de kerkenraad op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Zij heeft tot doel om ons bewust te maken van de materiele, maatschappelijke en geestelijke nood in de samenleving. Ook heeft zij de opdracht deze nood naar vermogen te verlichten.
Om deze doelstelling te bereiken is ze actief door het:
  • verstrekken van informatie
  • geven van voorlichting
  • stimuleren en ondersteunen van activiteiten en
  • het organiseren van speciale kerkdiensten.
De benodigde financiële middelen worden verkregen door vrijwillige bijdragen, collecten en giften.
Stichting Weeskinderen in Rwanda
Sinds september 2008 is de Open Hof verbonden met de stichting Weeskinderen in Rwanda (WiR). Doel van de stichting is om hulp te bieden aan kansarme weeskinderen in Rwanda in hun primaire behoeften waarbij voeding, gezondheidszorg en onderwijs centraal staan.
Giften speciaal voor WiR kunnen worden overgemaakt naar de bankrekening van de ZWO, onder vermelding van ‘gift WiR’.
Leden ZWO-commissie:
Annelies van Bentum | 06 46341388
Klaas Wassens | 06 51509497
U kunt uw zendingsbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL12 RABO 0331 7030 76  t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk te Katwijk.

Reacties zijn gesloten.