OPGEVEN VOOR DE DIENST UITERLIJK ZATERDAG 16.00 UUR Momenteel is het aantal kerkgangers tot maximaal 30 personen (exclusief “medewerkers”) beperkt. U dient zich voor de betreffende kerkdienst op te geven.…

Dat is misschien wel het laatste waar u aan denkt in deze bizarre tijden, maar ook juist nu willen we tot (financiële) steun zijn voor velen. De diaconie wil graag…

Tijdens het jaarlijks afstemmingsoverleg van onze redactie met uitgeverij Verhagen, is door de directeur, de heer Dirk Bouman, spontaan het voorstel gedaan om in het KerkContact dat vlak vóór Kerst…

De twee zondagen die we achter ons hebben, heten in de kerkelijke traditie ook al “voleindingszondagen”. We kijken in deze dagen uit naar het komend Koninkrijk van de Heer. De…

De Dankdagcollecte van 4 november jl. heeft tot op dit moment € 4.500,- opgebracht. Zoals u weet is dit bedrag bestemd voor de KerkTV installatie die in september is aangeschaft,…

Gemeenteleden mogen met ingang van zondag 17 oktober met maximaal 30 mensen samenkomen voor de viering van de eredienst. Door het RIVM en de PKN zijn richtlijnen opgesteld waaraan kerken…