Op dinsdag 21 februari organiseert de Commissie Leren & Ontmoeten een leerhuis met ds. Ad van Nieuwpoort, predikant van de Duinzichtkerk in Den Haag. Hij zal spreken over de Bijbelse…

Op dinsdag 14 februari om 17.30 uur organiseert de Commissie Leren en Ontmoeten samen met Herberg De Open Hof een Valentijns buffet. Koks uit De Rank, De Goede Herder en…

Het College van Kerkrentmeesters is met de voorbereidingen voor de Actie Kerkbalans 2023 bezig. Een belangrijke actie, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze Open Hof.…

Dankbare en blijde reacties dat we nu iedere zondagmorgen koffiedrinken na de dienst. De twee stamtafels doen uitstekend werk en het is “vechten om een stoel”. Nu nog vechten om…