Collectes

Giften en belastingdienst

Giften, met inbegrip van giften aan andere instellingen, zijn aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting. Een gedeelte is niet aftrekbaar (de zogenaamde drempel). Het aftrekbare deel van de giften is 10% van uw verzamelinkomen (dit is uw totale inkomen, verminderd met aftrekposten zoals lijfrente, hypotheekrente en dergelijke).

 Aftrekbare giften

  • Vrijwillige bijdragen, bijvoorbeeld VVB en andere acties
  • Kerkcollectes, waaronder ook bijdragen voor de zending
  • Bitcoins (zie ook hierna)

De doelstelling van de wetgever in Nederland is om de vrijgevigheid te stimuleren, zodat u door de fiscale aftrek en belastingcompensatie uw bijdrage zou kunnen verhogen.

Periodieke gift

Het is ook mogelijk om giften volledig af te trekken van uw inkomen. Dit is de zogenaamde periodieke gift. Dit werkt als volgt:

  • Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met de kerk (formulier is beschikbaar bij de penningmeester)
  • U maakt minimaal 5 jaren 1 maal per jaar eenzelfde bedrag over aan de kerk
  • Als de belastingdienst daarom vraagt moet de overeenkomst kunnen worden overlegd

De periodieke gift eindigt na het verstrijken van de overeengekomen looptijd of bij eerder overlijden. Tijdens de looptijd heeft u, omdat de giftendrempel niet van toepassing is, over het algemeen een groter belastingvoordeel

 

Legaten

Bij een legaat bepaalt u in uw testament dat een bepaald bedrag of bepaalde zaak – bijvoorbeeld een woning – aan de kerk wordt gelegateerd (nagelaten). Bij een legaat aan de kerk geldt een vrijstelling van erfbelasting.

Wel is belangrijk om een schenking in de vorm van een legaat tijdig via de notaris in uw testament vast te leggen.

Volgens de kerkorde is het College van Kerkrentmeesters hiervoor de bevoegde instantie. Het is dan ook in dit geval het beste om het College op te nemen in uw testament.

Voor nadere informatie kunt u hiervoor of met uw notaris of met de penningmeester contact op nemen.

  

Bitcoins

 Gebruikt u ze al? Het gebruik van bitcoins, ofwel de collectemunten, is voor de kerk in vele opzichten een prettige manier van geld inzamelen. Voor uzelf is het handig dat u niet hoeft te zorgen voor contant geld voor de collectes. U kunt kiezen uit de volgende bitcoins:

Nummer 1 geel          € 0,75
Nummer 2 oranje       € 1,00
Nummer 3 blauw        € 1,25
Nummer 4 groen        € 2,50

U kunt bitcoins bestellen door het betreffende bedrag over te maken op rekeningnummer NL02 RABO 0331 7018 98 ten name van de Gereformeerde Kerk Katwijk aan den Rijn o.v.v. uw naam en het aantal een soort munten.

Voor een snelle afhandeling kunt u het beste ook een mailtje sturen naar collectemunten@openhofkerk.nl met daarin de mededeling dat u geld heeft overgemaakt voor bitcoins en welke munten u wilt ontvangen. De munten worden dan zo snel mogelijk bij u in de bus gedaan.

  

Geven zonder contant geld (Givt)

Vanaf 26 april 2020 is het ook mogelijk om op een nieuwe manier deel te nemen aan de collecte tijdens de dienst of thuis met behulp van Givt. Naast de mogelijkheden om met contant geld en door middel van collectemunten te geven, kan ook met Givt op uw/jouw smartphone worden gegeven.
Voor steeds meer mensen is het minder vanzelfsprekend om contant geld bij zich te hebben. Vanuit die gedachte is Givt ontstaan.

Het is zo mogelijk te geven door het scannen van een Givt-QR code of door in de kerk of thuis op de bank je doel te selecteren uit een lijst in de Givt-app. Het systeem is zo gemaakt dat er geen internetverbinding nodig is tijdens het geven. Net als bij contant geld blijft de gever anoniem, zodat de penningmeester niet kan zien hoeveel iemand heeft gegeven. Een ander voordeel van geven met Givt is dat iedere gebruiker elk jaar in de app een overzicht kan opvragen van al zijn giften aan ANBI-geregistreerde organisaties. Dit overzicht wordt bij de belastingaangifte door de belastingdienst geaccepteerd.

Wat heb je nodig om te geven met de smartphone?

Om te geven met Givt heb je natuurlijk een smartphone nodig (Android of iOS) met daarop de Givt-app. Je kunt na het downloaden je e-mailadres invoeren en meteen beginnen met geven. Je verdere registratie kun je op een later moment afronden. Bij die registratie vul je een aantal persoonlijke gegevens in (denk hierbij aan je adres, mobiele nummer en rekeningnummer). Ook geef je een machtiging af zodat er geld van je rekening kan worden afgeschreven. De Givt-app is zo ontworpen dat je gemakkelijk door dit proces wordt geleid. Zoek in de App Store of op Google Play naar Givt of ga naar www.givtapp.net/download.

 

Voor meer informatie over uw giften en de belastingdienst, uw periodieke gift, legaten, bitcoins en Givt kunt u contact opnemen met de penningmeester, Herman de Best, hdebest@kpnmail.nl of telefonisch 071-4026935.

 

Reacties zijn gesloten.