College van kerkrentmeesters (CvK)

Het College van kerkrentmeesters heeft in opdracht van de kerkenraad het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Taken:

  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan;
  • de begroting en de jaarrekening maken;
  • het zorg dragen voor de geldwerving;
  • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
  • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
  • het beheren van de financiën van de gemeente;
  • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
  • het bijhouden van de ledenadministratie;
  • het beheren van de archieven van de gemeente.

Het huidige college bestaat uit de volgende leden:

functienaamEmail
VoorzitterPeter Verhoefpgverhoef@gmail.com
SecretarisWilma Vliegenthartcollege@openhofkerkkatwijk.nl
PenningmeesterHerman de Besthdebest@kpnmail.nl
BoekhouderKees Ravensbergenrav.adm@ziggo.nl
VVBPaul Zwaanvvb@openhofkerkkatwijk.nl
OnderhoudRobert Jan Minneer.j.minnee@planet.nl
ExploitatieRené de Jagerrene@ancora.nl
Kerkelijk BureauJoke de Bestledenadministratie@openhofkerkkatwijk.nl

Actie kerkbalans: VVB (vaste vrijwillige bijdrage)

Ieder jaar doet de Open Hof kerk mee met de actie kerkbalans om zo de leden te activeren om de VVB toe te zeggen. In het ledenadministratiesysteem van de Protestantse kerk (LRP) worden de toezeggingen verwerkt.

Quotum & Solidariteitskas

Vanuit de PKN wordt er van elke gemeente een afdracht verwacht; het kerkrentmeesterlijk quotum. Dit quotum is een percentage van de eigen inkomsten als gemeente.

De Solidariteitskas steunt gemeenten die bijzondere kosten hebben of in financiële nood verkeren. Het CvK vraagt per jaar voor de solidariteitskas een bijdrage van €10 van elk belijdend lid.

 

Uw gift en de fiscus
Meer informatie over uw giften en de fiscale mogelijkheden vindt u onder collectes.

Bankrekeningnummer NL02 RABO 0331 7018 98 t.n.v. Gereformeerde Kerk Katwijk aan den Rijn

Reacties zijn gesloten.