Zomerkampen Stichting HOE Katwijk

Wat voor onze kinderen vrij normaal is, is voor de kinderen in Roemenië niet altijd mogelijk. In de zomer een weekje op vakantie kamp.Wij als H.O.E. willen het toch mogelijk maken om zoveel mogelijk kinderen een week vakantie te geven. Daarom vragen wij u om een donatie te geven voor deze zomeractie.

U kunt een gift overmaken op :
NL99RABO0331707977  of   NL31INGB0006194173 t.n.v. St. H.O.E. Katwijk  o.v.v. Zomerkampen 2023.

Reacties zijn gesloten.